UMOWA OKRE��LAJ��CA ZASADY I WARUNKI PROWADZENIA OCENY HODOWLANEJ, ORAZ O��WIADCZENIE O DZIA��ALNO��CI