AMATORSKIE ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI KONNYMI - GORZYCE 05.09.2015