TOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI JEDNOKONNYMI I PAROKONNYMI ORAZ MAJ��WKA KONNA W PARKU KSI������CYM W PSZCZYNIE - 22 MAJA 2016r.