TOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI KONNYMI - KORNICE 30.04.2017