TOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU - PUCHAR PREZESA - GOGO��OWA 15.07.2018