MISTRZOSTWA POLSKI W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI PAROWYMI - PTAKOWICE