OPŁATY

CENNIK USŁUG ZOOTECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ŚOZHK KATOWICE OD 15.07.2021r. (Uchwała Zarządu ŚOZHK Katowice Nr 1/2021):• Wpisowe do ŚOZHK Katowice – 20 zł
• Składka roczna za przynależność do OZHK Katowice (zawiera prenumeratę czasopisma "HiJ") – 100 zł

• Za ocenę ogiera młodego OOM – 200 zł
• Za wpis ogiera młodego WOM oraz wydanie zaświadczenia o wpisie – 50 zł

• Za ocenę wartości użytkowej ogierów starszych i weryfikację informacji w księgach OOS – 200 zł
• Nasienie mrożone zgłoszone na sezon kopulacyjny – 50 zł
• Za ogiera starszego zgłoszonego do rozrodu na dany sezon kopulacyjny po 15 lutego (dodatkowa)– 100 zł
• Za ocenę wartości użytkowej źrebięcia sysaka OŹ – 10 zł
• Za ocenę wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego OŹ1 – 5 zł
• Za wydanie duplikatu dokumentu hodowlanego - 50 zł
• Za wydanie duplikatu świadectwa krycia – 50 zł

• Za ocenę ogiera w zasadniczej próbie dzielności POZ (dot. og. z, hc, kn, w miejscu wyznaczonym) – 50 zł
• Za ocenę ogiera w zasadniczej próbie dzielności POZ (dot. og. z, dojazd do hodowcy) – 100 zł
• Za ocenę ogiera w zasadniczej próbie dzielności POW (dot. og. z, dojazd do hodowcy) – 50 zł

• Za ocenę wartości użytkowej klaczy w polowej zasadniczej próbie dzielności PK – 70 zł
• Za ocenę wartości użytkowej klaczy i ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności POW – 5 zł

• Za ocenę wartości użytkowej klaczy młodej OKM – 80 zł
• Wpis klaczy młodej WKM – 20 zł

• Za ocenę wartości użytkowej klaczy starszej ze źrebakiem i weryfikację informacji OKSŹ – 20 zł
• Za ocenę wartości użytkowej klaczy starszej jałowej i weryfikację informacji OKS – 5 zł

• Za nieterminowe rozliczenie bloczków świadectw krycia po 31 grudnia każdego roku – 100 zł
• Za uzupełnienie danych na niewłaściwie wypełnionym świadectwie krycia (dotyczy właścicieli zaźrebionych klaczy, którzy do dnia przeglądu ogierów nie dostarczyli niezbędnych danych lub paszportu klaczy właścicielowi ogiera) – 50 zł

• Zgłoszenie konia na wystawę/czempionat – 100 zł


OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATEGO - OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 09.01.2023r.:• Dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego oraz elektronicznej identyfikacji – 130,00 zł
• Zarejestrowanie koniowatego – 80,00 zł
• Wydanie paszportu koniowatego – 20,00 zł
• Brak świadectwa pokrycia/inseminacji, sprawdzenie pochodzenia koniowatego – 300,00 zł

• Dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego – 80,00 zł
• Dokonanie elektronicznej identyfikacji koniowatego – 100,00 zł

• Dokonanie zmiany w rejestrze (zmiany właściciela) – 35,00 zł

• Opłata za pocztę zwrotną - 1 paszport (zmiana właściciela) – 9,80 zł
• Opłata za pocztę zwrotną - 3-4 paszportów (zmiana właściciela) – 10,30 zł
• Opłata za pocztę zwrotną - powyżej 5 paszportów (zmiana właściciela) – 18,60 zł

• Wydanie duplikatu paszportu koniowatego – 300,00 zł
• Nadanie nazwy/zmiana nazwy koniowatego – 115,00 zł
• Sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego – 200 zł
• Zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie – 100,00 zł