Zarząd

W tej zakładce znajdziesz informacje o kluczowych osobach w ŚOZHK, w tym o prezesie, wiceprezesie, oraz innych osobach pełniących funkcje zarządcze. Prezentujemy również skład komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz delegatów. Poznaj liderów naszej organizacji, którzy kształtują kierunki rozwoju i nadzorują kluczowe działania.

ZARZĄD ŚOZHK Katowice

Mateusz Cichoń
Prezes Zarządu
ŚOZHK Katowice
Sylwia Kitel
Wiceprezes Zarządu
ŚOZHK Katowice
Sylwia Ciach
Sekretarz
Tomasz Bogacz
Skarbnik
Aleksandra Matusz-Łukawska
Urzędujący członek

KOMISJA REWIZYJNA ŚOZHK Katowicena Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni wybrani na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 08.04.2024 r.

Andrzej Wróbel
Przewodniczący
Albert Pluta
Członek
Rafał Frej
Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI ŚOZHK Katowicena Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni wybrani na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 08.04.2024 r.

Herbert Suchanek
Przewodniczący
Szymon Kampka
Członek
Rałaf Mężyk
Członek

DELEGACI ŚOZHK Katowice na Walny Zjazd PZHKna Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni wybrani na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 08.04.2024 r.

Mateusz Cichoń
Delegat ŚOZHK Katowice
Tomasz Bogacz
Delegat ŚOZHK Katowice