Cennik

W naszym cenniku znajdziesz szczegółowy wykaz najważniejszych opłat związanych z usługami oferowanymi przez naszą organizację. Przygotowaliśmy dla Ciebie przejrzysty cennik dotyczący m.in. rejestracji koni, licencji hodowlanych, badania genetycznego, ocen hodowlanych oraz innych procedur niezbędnych w hodowli koni. Naszym celem jest zapewnienie pełnej transparentności kosztów, aby każdy hodowca mógł łatwo zaplanować swoje wydatki. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi stawkami opłat, które pomogą w efektywnym zarządzaniu finansami Twojej hodowli.

Usług zootechnicznychCennik usług zootechnicznych obowiązujących w ŚOZHK Katowice od 15.07.2021r. (uchwała zarządu ŚOZHK Katowice nr 1/2021):

1. Wpisowe do ŚOZHK Katowice
20,00 zł
2. Składka roczna za przynależność do OZHK Katowice (zawiera prenumeratę czasopisma "HiJ")
100,00 zł
3. Za ocenę ogiera młodego OOM
200,00 zł
4. Za wpis ogiera młodego WOM oraz wydanie zaświadczenia o wpisie
50,00 zł
5. Za ocenę wartości użytkowej ogierów starszych i weryfikację informacji w księgach OOS
200,00 zł (coroczny przegląd ogiera na pukncie rozpłodowym)
6. Nasienie mrożone zgłoszone na sezon kopulacyjny
50,00 zł
7. Za ogiera starszego zgłoszonego do rozrodu na dany sezon kopulacyjny po 15 lutego (dodatkowa)
100,00 zł
8. Za ocenę wartości użytkowej źrebięcia sysaka OŹ
10,00 zł
9. Za ocenę wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego OŹ1
5,00 zł
10. Za wydanie duplikatu dokumentu hodowlanego
50,00 zł
11. Za wydanie duplikatu świadectwa krycia
50,00 zł
12. Za ocenę ogiera w zasadniczej próbie dzielności (dot. og. z, hc, kn, w miejscu wyznaczonym)
50,00 zł
13. Za ocenę ogiera w zasadniczej próbie dzielności (dot. og. z, dojazd do hodowcy)
100,00 zł
14. Za ocenę ogiera w zasadniczej próbie dzielności POW (dot. og. z, dojazd do hodowcy)
50,00 zł
15. Za ocenę wartości użytkowej klaczy w polowej zasadniczej próbie dzielności PK
70,00 zł
16. Za ocenę wartości użytkowej klaczy i ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności POW
5,00 zł
17. Za ocenę wartości użytkowej klaczy młodej OKM
80,00 zł
18. Wpis klaczy młodej WKM
20,00 zł
19. Za ocenę wartości użytkowej klaczy starszej ze źrebakiem i weryfikację informacji OKSŹ
20,00 zł
20. Za ocenę wartości użytkowej klaczy starszej jałowej i weryfikację informacji OKS
5,00 zł
21. Za nieterminowe rozliczenie bloczków świadectw krycia po 31 grudnia każdego roku
100,00 zł
22. Za uzupełnienie danych na niewłaściwie wypełnionym świadectwie krycia (dotyczy właścicieli zaźrebionych klaczy, którzy do dnia przeglądu ogierów nie dostarczyli niezbędnych danych lub paszportu klaczy właścicielowi ogiera)
50,00 zł
23. Zgłoszenie konia na wystawę/czempionat
- wg. regulaminu danej wystawy

Identyfikacja i rejestracjaOpłaty za czynności związane z identyfikacją I rejestracją koniowatego - obowiązujące od dnia 09.01.2023r.:

1. Dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego oraz elektronicznej identyfikacji
130,00 zł
2. Zarejestrowanie koniowatego w bazie PZHK
80,00 zł
3. Wydanie paszportu koniowatego
20,00 zł
4. Brak świadectwa pokrycia/inseminacji, sprawdzenie pochodzenia koniowatego
300,00 zł
5. Dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego
80,00 zł
6. Dokonanie elektronicznej identyfikacji koniowatego (samo czipowanie)
100,00 zł
7. Dokonanie zmiany w rejestrze (zmiany właściciela w paszporcie)
35,00 zł
8. Opłata za pocztę zwrotną - 1 paszport (zmiana właściciela)
10,80 zł
9. Opłata za pocztę zwrotną - 3-4 paszportów (zmiana właściciela)
11,80 zł
10. Opłata za pocztę zwrotną - powyżej 5 paszportów (zmiana właściciela)
18,60 zł
11. Wydanie duplikatu paszportu koniowatego
300,00 zł
12. Nadanie nazwy/zmiana nazwy koniowatego
115,00 zł
13. Sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
200,00 zł
14. Zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie
100,00 zł