INFORMACJE / ZARZĄD

Zarząd ŚOZHK Katowice wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 30.06.2020r.

Zarząd:

Prezes: Sebastian Kwoczała
Vice-prezes: Maria Szymańska
Sekretarz: Sylwia Ciach
Skarbnik: Waldemar Wloka
Urzędujący członek: Sylwia Kitel
Z-ca Członka: Marcin Standura

Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 30.06.2020r.

Przewodniczący: Andrzej Wróbel
Z-ca Przewodniczącego: Krzysztof Mężyk
Członek: Rafał Frej
Z-ca członka: Zuzanna Tkaczyk

Sąd Koleżeński wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 30.06.2020r.

Przewodniczący: Zuzanna Klaer
Członek: Szymon Kampka
Członek: Andrzej Serwotka
Z-ca członka: Herbert Suchanek

Delegaci na Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni wybrani na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 30.06.2020r.

Delegat: Sebastian Kwoczała
Delegat Bogdan Kuchejda

ŚLĄSKO-OPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W KATOWICACH
ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
tel. 602 393 599, 515 087 791, 660 615 386, 602 733 599
www.ozhk-katowice.pl