Zgodnie z § 16 pkt. 5 Staturu ŚOZHK Katowice publikujemy informacje o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegatów.

W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnych Zebraniach Kół. Członkowie ustępujących władz Związku oraz Prezesi Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami, a także zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

NOWE WŁADZE POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI

Zobacz

„ŚWIĘTO KONIA” Machnice 2024 – wyniki i gratulacje

Zobacz

KURS KONWOJENTA – online

Zobacz

MAJÓWKA KONNA 2024 – Park Zamkowy w Pszczynie

Zobacz