Przygotowujemy kolejną edycję naszego katalogu, w którym promujemy ogiery z licencją PZHK. Oferujemy atrakcyjne ceny, szczególnie dla członków OZHK, WZHK oraz związków rasowych, którzy są na bieżąco ze składkami.

Jak zwykle, nasza akcja otrzyma dodatkowe wsparcie promocyjne, co zapewni szerokie dotarcie Państwa oferty do zainteresowanych odbiorców. Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej PZHK oraz w magazynie „Hodowcy i Jeździec”, a także będziemy informować o nim poprzez nasze media społecznościowe.

Pobierz formularz

Jak zamówić reklamę?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dołącz do niego zdjęcia koni i wyślij komplet dokumentów.

Email na adres: lik@hij.com.pl

Pocztą na adres:
Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
Z dopiskiem STANÓWKA

Nowe władze ŚOZHK Katowice

Zobacz

Komisyjna Kwalifikacja Klaczy rasy Huculskiej

Zobacz

Walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy ŚOZHK Katowice

Zobacz

Czempionat – Preselekcja ogierów

Zobacz